Wereldziel (1938) ~ L. Hoyack

hoofdstukken eener panpsychistische philosopie

In deze studie zijn bijeengebracht enkele denkbeelden, die slechts verwantschap hebben in zooverre zij gegroepeerd liggen rond een centraal thema, de Wereldziel. Wij zullen in deze hoofdstukken den Algeest gadeslaan in zijn onderscheiden werkzaamheden, aanzichten en gestalten, en wij zullen de vraagstukken doornemen, die wij onderwerg ontmoeten.

Wellicht verbaast het sommigen in eenzelfde boek zoo uiteenloopende punten te zien ondergebracht als het uitdijnen van het heelal, de leer de beweging, de vrijheid, het bewustzijn, de elementen, de gang van het wereldproces en eindelijk de natuur van inwijding, gebed en genade. De schrijver heeft deze methode gevolgd omdat hij zich – en vele met hem – rekenschap geeft van de armoede der moderne specialisatie. Dit geschrijft vertegenwoordigt een moment van bezinning te midden van de algemeene desertie der cultuurtakken uit het omvattend verband van het mystisch inzicht.

auteur: L. Hoyack
taal: Oud Nederlands
gebonden in kartonomslag: 137 pagina´s
uitgeverij: Kluwer
1e druk, 1938
formaat: 160 x 234 x 12
artikelnummer: WV-FIL-0012

Deze titel is momenteel niet op voorraad.

SKU: WV-FIL-0012 var Categorie: