Varen naar de overkant ~ Dr. S. de Jong

4.50

Een vergelijking van oosterse en westerse mystiek

De schrijver was gedurende enige tijd werkzaam en woonachtig in Indonesië en kwam daar in aanraking met de oosterse mystiek. Een kennismaking, die – zoals hij zelf zegt – ‘een reis is geworden die nog lang niet ten einde is’.
Dit boek gaat, zoals de ondertitel aanduidt, over de relatie tussen westerse en oosterse mystiek. Dikwijls worden deze beide leefwerelden tegenover elkaar gesteld als materialistisch en spiritueel. De auteur is van mening, dat het niet mogelijk is deze werelden te vergelijken zonder een grondige kennis van geschiedenis en historische ontwikkeling. Na een beschrijving daarvan zet de auteur de voornaamste punten van onderscheid naast elkaar. Het doel daarvan is een wederzijds begrip en vooral een wederzijdse bescheidenheid te bevorderen in de relatie tussen deze en de overkant.
Tegelijk wil de schrijver de westerse mens de ogen openen voor de rijkdom van de oorspronkelijke westerse mystiek, die er wel degelijk is, ondanks of juist dankzij allerlei bizarre ontwikkelingen die deze heeft doorgemaakt.

auteur: Dr. S. de Jong
taal: Nederlands
paperback: 196 pagina´s
uitgeverij: Kok
1e druk, 1987
formaat: 135 x 215 x 16
ISBN: 9789024234424

Wijzigen
SKU: WV-FIL-0014 var Categorie: