• Foto(s) is huidige conditie

Profiel van een incarnatie (1964) ~ Fokke Sierksma

7.95

Wijzigen

Het leven en de conflicten van een Tibetaans geestelijke in Tibet en Europa

Cultureel antropoloog, Tibetkenner en kenner van dieptepsychologie Sierksma onderzoekt hoe het één van de groep Tibetaanse jongelingen vergaat, die na de val van Tibet drie jaar aan een Amerikaanse hogeschool mag verblijven.

?Ik hoop dat Tsering in Tibet-in-India een leefbaar compromis tussen angst en vitaliteit, schuld en spontaniteit, inferioriteit en superioriteit zal vinden. Ik hoop, kortom, dat hij eenvoudig een beetje gelukkig zal worden, dat simpele woord dat hij zo vaak gebruikte wanneer hij vertelde van zijn jeugd. Want ik zal met sympathie blijven denken aan deze boerenzoon uit het Friesland van Tibet. Maar ik dank het noodlot, dat het mij niet heeft aangewezen als een incarnatie.? – Fokke Sierksma

Het boek ‘Profiel van een incarnatie’ verscheen in 1964. Het is het verslag van een drie jaar durende observatie van een Tibetaanse monnik die begin jaren zestig in Nederland verbleef. Na de Tibetaanse opstand tegen China in 1959 waren een aantal Tibetaanse monniken ondergebracht bij universiteiten in Europa en Amerika. Het project, dat werd bekostigd door een Amerikaanse stichting, was gericht op een culturele uitwisseling. De monniken konden intensief kennis maken met een totaal andere cultuur en tegelijk als object van onderzoek fungeren voor westerse wetenschappers. Sierksma, die destijds als godsdienstpsycholoog verbonden was aan de Universiteit van Leiden, hoopte op deze wijze wat meer te weten te komen van de oude religie van Tibet. De ontmoeting verliep anders dan verwacht….

auteur: Fokke Sierksma
taal: Nederlands
gebonden: 244 pagina´s
uitgeverij: van Oorschot
1e druk, 1964
formaat: 135 x 208 x 29

Categorie: