Het Oog van Sjiva ~ Amaury de Riencourt

4.95

wetenschap en oosterse mystiek

Het oog van Shiva is het alziende oog dat door alle lagen van de werkelijkheid kan heenzien, die verborgen blijven voor het normale oog. De Riencourt beschrijft in Het Oog van Sjiva de belangrijke ontdekkingen van de moderne wetenschap, met name in de fysica, die een ommekeer teweeg hebben gebracht in het denken over de ‘werkelijkheid’. Door enkele revolutionaire en als het ware ‘onverklaarbare’ ontdekkingen raakte men losgesneden van de oude verklaringsmodellen van het universum en werd men gedwongen te zoeken naar een nieuwe filosofische oriëntatie. Deze werd verrassend genoeg gevonden bij de mystici uit het Oosten, die deze denkwijze al duizenden jaren kenden. Het is de vraag of de staat van verlichting niet meer is dan een poëtische extase en eerder een echte beschrijving van de werkelijkheid.

Amaury de Riencourt beschrijft de mystieke en wetenschappelijke traditie en toont aan dat we op de drempel staan van een nieuw bewustzijn dat een grote verandering teweeg zal brengen in het denken over geloof, religie en metafysica.

auteur: Amaury de Riencourt
taal: Nederlands

vertaald uit het Engels door C.M.M. Mouwen
oorspronkelijke titel:The eye of Shiva: science, mysticism and the future of religion
paperback: 223 pagina´s
uitgeverij: Servire
1e druk, 1985
formaat: 148 x 209 x 19
ISBN10: 906325184x
ISBN13: 9789063251840

Wijzigen
SKU: WV-ESO-0225 var Categorie: