Het Nuctemeron van Appollonius van Tyana ~ J. van Rijckenborgh

Wellicht hebben velen van u wel eens gehoord van die mysterieuze figuur, die bij het begin van onze jaartelling in de wereld optrad, namelijk Apollonius van Tyana, Hij wordt in de encyclopedie een wijsgeer genoemd van de nieuw-Pythagorese school, die door de vijanden van het christendom niet alleen met Jezus werd vergeleken, doch zelfs boven deze werd geplaatst. Ook zijn geboorte werd aangekondigd door de Heilige Geest.

Hij reisde en leraarde in vrijwel alle landen rond de oude wereldzee. Hij deed vele wonderen, verrichtte genezingen en zijn invloed was zó groot dat, wanneer hij verscheen, strijdende volkeren de strijdbijl begroeven. Hij werd, zoals begrijpelijk, door de geestelijke overheden vervolgd, meermalen gevangen gezet en gemarteld. En toen men hem tenslotte door honden wilde laten verscheuren, verdween hij op mysterieuze wijze. Na zijn verdwijning werden zijn lotgevallen en levensgeschiedenis te boek gesteld en ontstond er een evangelie.

In dit boek wordt uitvoerig gesproken over het Nuctemeron van Apollonius van Tyana, dat wij zouden willen vertalen als: de Dag Gods die schijnt in de Duisternis. De God die in onze micros gevangen ligt. Deze Dag is verdeeld in twaalf uren, ofwel treden en elk uur bevat een concrete aanwijzing die kan worden verwerkelijkt. Het boek is een methode, een weg tot volkomen bevrijding.

– uit de inleiding

auteur: J. van Rijckenborgh
taal: Nederlands

softcover: 136 pagina´s
uitgeverij: Rozekruis Pers
1e druk, 1968
formaat: 139 x 220 x 9
bijzonderheden: boek is schaars

Deze titel is momenteel niet op voorraad.

SKU: WV-FIL-0035 var Categorie: