De kracht der gedachte (ca 1925) ~ H.T. Hamblin

27.50

Henry Thomas Hamblin schrijft in “De Kracht Der Gedachte” dat een geestelijke macht grooter is dan eenige stoffelijke macht. Zooals de wereld zich heden aan ons voordoet, is zij niets anders dan het resultaat der gedachten van alle menschen te zamen; elke natie is in haar tegenwoordigen toestand zoowel van voorspoed en vrede, als van armoe en toomelooze anarchie de eenvoudig uitdrukkingsvorm van haar eigen gedachten; en zoo zijn van elk individu, zijn leven en levensomstandigheden in alles wat ze zijn, letterlijk  de veropenbaring van zijn gedachten.

Wat iemand denkt, dat is hij; wat iemand denkt, vormt de drijfveer van zijn handelingen; wat iemand denkt, beïnvloedt zijn omstandigheden en levensmilieu; wat iemand denkt, bepaalt het soort vrienden en kennissen die hij uitzoekt; wat iemand denkt, beslist of hij gelukkig of ongelukkig, gezond of zwak, bemind of gehaat zal zijn en of voorspoed dan wel tegenspoed hem ten deel zal vallen.

auteur: Henry Thomas Hamblin
taal: Oud Nederlands

vertaald uit het Engels door Petrus Raëskin
oorspronkelijke titel: The Power of Thought
gebonden in linnen: 94 pagina´s
uitgeverij: Scheltens & Giltay
1e druk, ca. 1920-1925
formaat: 129 x 178 x 16
bijzonderheden: dit boek is vermoedelijk ergens tussen 1920 en 1930 in Nederland uitgegeven, de Engelse editie was in 1920 uitgebracht. Research naar de vertaler laat ons zien dat deze in hoofdzaak in de periode 1915-1920 actief was. Het zal waarschijnlijk dan ook niet veel later geweest zijn dat dit boek is uitgegeven geweest.

Wijzigen
SKU: WV-ESO-0224 var Categorie: