Kennis is gestructureerd in Bewustzijn ~ drs. Nico Schulte

De mogelijke subject-object verhoudingen in het licht van de Wetenschap der Creatieve Intelligentie

De uitspraak van de Rig-Veda ´kennis is gestructureerd in bewustzijn’ is het motto van de in 1972 opgerichte Maharishi International University (MIU) de organisatie die de wetenschap ‘de Science of Creative Intelligence (SCI) lanceerde, gesticht door Maharishi Yogi.

Sinds Kant is de bewering dat de structuur van het menselijk kenapparaat de mogelijkheden en grenzen van geldige kennis bepaalt voor het Westen zeker niet nieuw. Wél nieuw en fascinerend is de omstandigheid dat de Wetenschap der Creatieve Intelligentie niet alleen een diepgaand theoretisch kader aanbiedt omtrent het geheel van het leven, maar daarnaast een natuurlijke, wetenschappelijk beproefde methode verschaft die op systematische wijze het bewustzijn verruimt en de waarneming verscherpt, waardoor een perspectief geboden wordt. SCI is de studie van intelligentie, de studie van bewustzijn.

auteur: drs. Nico Schulte
taal: Nederlands
geniet booklet: 93 pagina´s
uitgeverij: MIU Nederland Pers
1e druk, 1976
formaat: 148 x 208 x 7
ISBN: 9789062690121

Deze titel is momenteel niet op voorraad.

SKU: WV-FIL-0009 var Categorie: