Denkers van deze tijd, deel 1 ~ Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Bultmann, Niebuhr en Sartre

7.75

Uit de inleiding:

Diep ingrijpende wijzigingen voltrekken zich in het geestesleven van de twintigste eeuw. Wijzigingen, die ons nopen, het terrein opnieuw in kaart te brengen. De kaarten, die een vorige generatie ons nalieten, zullen dan blijken, meer dan onze gemakzucht lief is, verouderd te zijn. Dit geldt niet alleen het geestesleven buiten het engere gebied der christenheid, maar ook en niet minder het geestesleven van christendenkers.

Wie van deze studies kennis neemt, zal de bij de hier besproken denkers naast verschil van onderwerp en van aanpak toch de overeenkomst niet uit het oog mogen verliezen. Zij bestaat, meer negatief gezegd, in hun reactie tegen veel van wat in de negentiende eeuw gemeengoed, en althans bij velen gangbare overtuigng was, En meer positief, in hun gemeenschappelijke irrationalistische grondovertuiging, die hen van het rationalisme der vorige eeuwen fundamenteel onderscheidt.

denkers: Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Bultmann, Niebuhr en Sartre
auteurs: Zuidema, Riessen, Polman, Ridderbos en Brillenburg
taal: Nederlands

gebonden: 328 pagina´s
uitgeverij: T Wever, Franeker
1e druk, 1953
formaat: 155 x 230 x 34
bijzonderheden: van de serie Denkers van deze tijd zijn in totaal drie boeken verschenen

Wijzigen
SKU: WV-FIL-0048 var Categorie: