De wijsheid van Ramala

5.50

“U kunt al de kennis ter wereld bezitten,
zonder de wijsheid haar te gebruiken
is ze niets waard.”
– Ramala

Onze wereld is de laatste tientallen jaren onveiliger en gevaarlijker geworden. We leven in meer onzekerheid en dreigen af te stevenen op een crisis. Tegelijk groeit het besef dat het leven in al zijn verscheidenheid een eenheid is; de aarde is een levend, organisch geheel en de mensheid is zijn potentiële brein en zenuwstelsel. We herontdekken dat onze geest zich kan verenigen met de hogere geest en zijn kennis kan verkrijgen uit het universum, de spirituele wereld.

In De wijsheid van Ramala – de waarheid van de hemel openbaart een geestelijk leider in de ongeziene wereld ons zijn wijsheid. Hij wil in deze tijd vol conflicten hulp bieden, nieuw inzicht geven in onze problemen – problemen waar de politiek, de wetenschap of de kerk geen raad op weten.

De leermeesters van Ramala laten ons zien waarom wij leven en wat het doel van ons leven op aarde is. Dat is belangrijk omdat we aan de vooravond staan van een nieuwe fase in de menselijke existentie. Het wordt tijd dat we de God in de mens erkennen en inzien dat we één zijn. Dit noodzakelijke besef van eenheid is niet het enige vraagstuk waaraan aandacht wordt besteed in dit boek. Ook wordt ingegaan op problemen en thema’s als de betekenis van het menselijk bewustzijn, scheiding, het kiezen van een huwelijkspartner, scheppende energie, groepsenergie, de vrouwelijke energie in de schepping, de ware aard van ziekte en vrede.

De boodschap van De wijsheid van Ramala is duidelijk, simpel en direct: er bestaat een geestelijke wereld die altijd bereid is de mensen te helpen. Zoals God destijds Noach adviseerde een ark te bouwen, adviseren de meester van Ramala ons een ark van bewustzijn te bouwen, die ons veilig kan overbrengen naar de nieuwe tijd. Dit boek sluit aan op De openbaring van Ramala, maar kan onafhankelijk daarvan gelezen worden.

auteur: Anoniem
taal: Nederlands

vertaald uit het Engels door Sitara Verhoeven
oorspronkelijke titel: The Wisdom of Ramala
paperback: 320 pagina´s
uitgeverij: Ankh Hermes
1e druk, 1987
formaat: 133 x 209 x 31
ISBN10: 9020254898
ISBN13: 9789020254891

Wijzigen
SKU: WV-ESO-0251 var Categorie: