Chinees Universalisme: Confucianisme en Taoïsme ~ Helmuth von Glasenapp

Het begrip dat de eigen godsdienst niet alleen zaligmakend is voor alle mensen, blijkt in onze eeuw gemeengoed te zijn geworden en vindt zijn neerslag in het streven naar oecumene. Doch met dit begrip is kennis van de andere wereldgodsdiensten niet altijd hand in hand gegaan.

Dit boekje tracht in deze lacune te voorzien. De stof is ontleend aan het grote 2-delige standaardwerk, waarmee Von Glasenapp zijn naam bevestigde. De grote verdienste van de auteur is dat hij in begrijpelijke taal over religieuze en theologische zajen weet te schrijven. Hij gaat uit van de dogmatische teksten, die door de theologen van de afzonderlijke geloofsvormen als autoriteit worden erkend en vermijdt iedere eigen interpretatie. Zelf zegt hij in zijn inleiding: ‘Ik heb getracht bij mijn weergave van de afzonderlijke religies een zo kort, duidelijk, objectief en algemeen begrijpelijk beeld van hun ontstaan en wezen te geven, als mogelijk was.’

Tot slot behandelt de auteur de kritiek, waarmee de verschillende godsdiensten elkaar benaderen.

auteur: Helmuth von Glasenapp
taal: Nederlands
vertaald uit het Duits door A.A. Bouwmeester
paperback: 92 pagina´s
uitgeverij: Kruseman
1e druk, 1971
formaat: 124 x 205 x 10
ISBN10: 9023302524

Deze titel is momenteel niet op voorraad.

SKU: WV-TAO-0021 var Categorie: