De geest vervuld van absoluut vertrouwen

In het boek Spiritueel Incorrecte Verlichting van de schrijver Jed McKenna heeft hij een prachtig vers aangehaald van de Chinese Meester Seng-Ts´an. Mijn oog viel er op, omdat het in een paar regels – in eenvoudige heldere woorden – weergeeft wat bevrijding is. Deze wijsgeer leefde van 529 tot 606 n.Chr. als monnik en als de derde patriarch na Bodhidharma. Zijn proza laat overduidelijk zien dat wijsheid niet aan tijd gebonden is. Wat toen waar was. is het vandaag de dag nog steeds:

 

De geest vervuld van absoluut vertrouwen


In de wereld der dingen zoals ze zijn,

is er geen zelf, geen niet-zelf.

Als je de essentie ervan wilt beschrijven,
kun je het beste zeggen ‘niet-twee’.

In dit ‘niet-twee’ is niets van elkaar gescheiden,
en er is niets in de wereld dat wordt uitgesloten.

Verlichten van alle tijden en plaatsen
hebben deze waarheid omarmd.

Daarin is er niets te winnen of te verliezen;
één ogenblik is tienduizend jaar.

Er is geen hier, geen daar;
de oneindigheid is pal voor je ogen.

Het ene is alles; alles is één.
Als je dit inziet,
wat moet je dan met heiligheid of wijsheid?

De geest van absoluut vertrouwen gaat elk denken,
elk streven te boven, hij is volkomen vredig.
want in hem is geen gisteren, geen vandaag, geen morgen.

Seng-Ts’an

 

Overigens gaat dit hele boek van McKenna over het onderwerp verlichting. En dan met name ook wat het niet is en over de weg naar bevrijding toe. De stijl van McKenna is opvallend provocatief… niets geen mooipraterij of heiligheid, maar onomwonden naar de kern, zonder compromis. Hij haalt hier de verhalen van Moby Dick bij aan, om te laten zien dat ook deze een waarheidszoeker was. Hij geeft zijn reflectie op het zelfonderzoek van ene Julie, wat ook haarfijn duidelijk maakt dat er vele valkuilen op dit spirituele pad zijn.

Het boek is heerlijk om te lezen, maar je moet niet je mooie denkbeelden over verlichting willen houden, want die zouden wel eens uiteen kunnen spatten met het lezen van dit boek. Bevrijding laat zich niet vangen in een idee… het is daaraan voorbij.

Spiritueel Incorrecte Verlichting is een dikke pil, voor menig uur leesplezier.

Het einde van je wereld

Het einde van je wereld van Adyashanti beschrijft het proces wat na ontwaken plaatsvindt.

Bij veel mensen gaat het licht aan en daagt het inzicht van wat werkelijk is. Ook menen veel mensen ‘er al te zijn’ met alle misverstanden van dien. Het fijne van dit boek is dat het het proces beschrijft wat na een dergelijk ontwaken plaatsvindt. Adyashanti noemt het een eerste bevrijding, waarna zich een heel proces ontvouwt wat uiteindelijk kan leiden tot een volledige bevrijding. Juist als dit eerste ontwaken plaatsvindt dient er nog zoveel uitgezuiverd te worden en helder gezien te worden. Dat ontwaken nog geen verlichting is wordt duidelijk gemaakt in dit boek.

Ik raad eenieder met klem aan dit boek te lezen. Enerzijds kan het je herkenning geven over de staat van zijn die op dit moment in je aanwezig is en anderzijds laat het je zien hoe je scherp kunt blijven en oplettend, zodat het ego niet opnieuw weer via de achterdeur binnenkomt. De zuiverheid in Adyashanti’s eigen zelfonderzoek lees je hier terug en is een directe uitnodiging aan jou om ook door te blijven gaan, en dieper en dieper af te dalen in wat werkelijk is. Het boek laat zien hoe er niets van je wereld overblijft en dat uiteindelijk ook ‘jij die deze wereld ervaart’ zal verdwijnen.

Helaas zijn er weinig boeken die het proces na ontwaken beschrijven. Hierdoor ontstaan veel misverstanden over wat bevrijding nu eigenlijk is en veel valse claims van verlichting. Om deze misleidingen te voorkomen, raad ik je aan de aanreikingen van Adyashanti ter harte te nemen.

Het boek is als hardcover editie uitgegeven:

ISBN: 9789077228869 | Uitgeverij: Samsara | Hardcover: 232 pagina’s