Krishnamurti

Krishnamurti (1895-1986) was een groot denker en filosoof en gold – en geldt nog steeds – in het Westen als één van de meest bekende en invloedrijkste Indiase spiritueel leraren. Tot aan de dag vandaag vinden zijn werken nog veelvuldig aftrek bij het publiek en wordt hij veel gelezen. Dat hij juist in het Westen zeer populair was, had hij mede te danken aan zijn filosofische benadering, waarbij hij een appèl doet op het intellect en denkvermogen van de mens.

In zijn leringen combineerde hij veelal helder inzicht met visie voor de toekomst. Iets wat ook nu nog als een reële mogelijkheid voor ons ligt, waarbij transformatie van menszijn een essentiële rol speelt.

    Alle 14 resultaten