De geest vervuld van absoluut vertrouwen

De geest vervuld van absoluut vertrouwen

In het boek Spiritueel Incorrecte Verlichting van de schrijver Jed McKenna heeft hij een prachtig vers aangehaald van de Chinese Meester Seng-Ts´an. Mijn oog viel er op, omdat het in een paar regels – in eenvoudige heldere woorden – weergeeft wat bevrijding is. Deze wijsgeer leefde van 529 tot 606 n.Chr. als monnik en als de derde patriarch na Bodhidharma. Zijn proza laat overduidelijk zien dat wijsheid niet aan tijd gebonden is. Wat toen waar was. is het vandaag de dag nog steeds:

 

De geest vervuld van absoluut vertrouwen


In de wereld der dingen zoals ze zijn,

is er geen zelf, geen niet-zelf.

Als je de essentie ervan wilt beschrijven,
kun je het beste zeggen ‘niet-twee’.

In dit ‘niet-twee’ is niets van elkaar gescheiden,
en er is niets in de wereld dat wordt uitgesloten.

Verlichten van alle tijden en plaatsen
hebben deze waarheid omarmd.

Daarin is er niets te winnen of te verliezen;
één ogenblik is tienduizend jaar.

Er is geen hier, geen daar;
de oneindigheid is pal voor je ogen.

Het ene is alles; alles is één.
Als je dit inziet,
wat moet je dan met heiligheid of wijsheid?

De geest van absoluut vertrouwen gaat elk denken,
elk streven te boven, hij is volkomen vredig.
want in hem is geen gisteren, geen vandaag, geen morgen.

Seng-Ts’an

 

Overigens gaat dit hele boek van McKenna over het onderwerp verlichting. En dan met name ook wat het niet is en over de weg naar bevrijding toe. De stijl van McKenna is opvallend provocatief… niets geen mooipraterij of heiligheid, maar onomwonden naar de kern, zonder compromis. Hij haalt hier de verhalen van Moby Dick bij aan, om te laten zien dat ook deze een waarheidszoeker was. Hij geeft zijn reflectie op het zelfonderzoek van ene Julie, wat ook haarfijn duidelijk maakt dat er vele valkuilen op dit spirituele pad zijn.

Het boek is heerlijk om te lezen, maar je moet niet je mooie denkbeelden over verlichting willen houden, want die zouden wel eens uiteen kunnen spatten met het lezen van dit boek. Bevrijding laat zich niet vangen in een idee… het is daaraan voorbij.

Spiritueel Incorrecte Verlichting is een dikke pil, voor menig uur leesplezier.