Blog

De geest vervuld van absoluut vertrouwen

In het boek Spiritueel Incorrecte Verlichting van de schrijver Jed McKenna heeft hij een prachtig vers aangehaald van de Chinese Meester Seng-Ts´an. Mijn oog viel er op, omdat het in een paar regels – in eenvoudige heldere woorden – weergeeft wat bevrijding is. Deze wijsgeer leefde van 529 tot 606 n.Chr. als monnik en als de derde patriarch na Bodhidharma. Zijn proza laat overduidelijk zien dat wijsheid niet aan tijd gebonden is. Wat toen waar was. is het vandaag de dag nog steeds:

 

De geest vervuld van absoluut vertrouwen


In de wereld der dingen zoals ze zijn,

is er geen zelf, geen niet-zelf.

Als je de essentie ervan wilt beschrijven,
kun je het beste zeggen ‘niet-twee’.

In dit ‘niet-twee’ is niets van elkaar gescheiden,
en er is niets in de wereld dat wordt uitgesloten.

Verlichten van alle tijden en plaatsen
hebben deze waarheid omarmd.

Daarin is er niets te winnen of te verliezen;
één ogenblik is tienduizend jaar.

Er is geen hier, geen daar;
de oneindigheid is pal voor je ogen.

Het ene is alles; alles is één.
Als je dit inziet,
wat moet je dan met heiligheid of wijsheid?

De geest van absoluut vertrouwen gaat elk denken,
elk streven te boven, hij is volkomen vredig.
want in hem is geen gisteren, geen vandaag, geen morgen.

Seng-Ts’an

 

Overigens gaat dit hele boek van McKenna over het onderwerp verlichting. En dan met name ook wat het niet is en over de weg naar bevrijding toe. De stijl van McKenna is opvallend provocatief… niets geen mooipraterij of heiligheid, maar onomwonden naar de kern, zonder compromis. Hij haalt hier de verhalen van Moby Dick bij aan, om te laten zien dat ook deze een waarheidszoeker was. Hij geeft zijn reflectie op het zelfonderzoek van ene Julie, wat ook haarfijn duidelijk maakt dat er vele valkuilen op dit spirituele pad zijn.

Het boek is heerlijk om te lezen, maar je moet niet je mooie denkbeelden over verlichting willen houden, want die zouden wel eens uiteen kunnen spatten met het lezen van dit boek. Bevrijding laat zich niet vangen in een idee… het is daaraan voorbij.

Spiritueel Incorrecte Verlichting is een dikke pil, voor menig uur leesplezier.

De advaita bijbel van Nisargadatta Maharaj

Ik Ben / Zijn is één van de boeken die onmisbaar blijken te zijn als je serieus bent om de hoogste waarheid te leren kennen. Het boek kun je zien als een ‘advaita bijbel’, waarin alles staat wat nodig is om de trucs van de mind te doorzien. Het boek bevat ontelbare gesprekken die Nisargadatta heeft gevoerd met zijn leerlingen en in elk gesprek word je vanuit een andere invalshoek weer terug gebracht naar de eenvoud van zijn, van werkelijkheid.

“Als je niet geleerd hebt om te kijken, zal het je niet veel helpen als ik allerlei namen geef en er op allerlei manieren naar verwijs. Iemand die bijziende is, zal een papegaai op een tak niet zien, hoe lang je hem ook uitlegt waar hij moet kijken. Op zijn best ziet hij jouw wijzende vinger. Leer dus eerst om helder te kijken in plaats van te staren, dan zie je de papegaai vanzelf.
Ook moet je heel graag willen zien. Om tot zelfkennis te komen, heb je zowel helderheid nodig als een groot verlangen. Je hebt wijsheid van hoofd en hart nodig en die groeien doorat je serieus in je dagelijks leven toepast wat je tot nu toe hebt begrepen, hoe weinig dat ook mag zijn.”
– Nisargadatta

Het is niet een boek om even snel door te lezen en dan achterin de kast te leggen. Het boek kun je je leven lang ter hand nemen, omdat het voor verschillende fases van je spirituele ontwikkeling aanreikingen geeft. Elk gesprek in het boek verdient het om nauwgezet te lezen en de woorden die Shri Nisargadatta Maharaj geeft, diep door te laten dringen.

Later in zijn leven, wilde Nisargadatta al deze uitleg niet meer geven aan zijn bezoekers. Hij zei dat ze eerst het boek maar goed moesten doornemen en als er dan nog vragen waren, dat ze dan bij hem konden komen.

Dit boek is dé basis voor iedereen die wil weten wat zelfrealisatie is.
Het bevat maar liefst 900 pagina’s en is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:

Ik ben Zijn 03 Ik ben Zijn 01Ik ben Zijn 02

ISBN: 9789401302050 | Uitgeverij: Altamira | Hardcover: 912 pagina’s

Het einde van je wereld

Het einde van je wereld van Adyashanti beschrijft het proces wat na ontwaken plaatsvindt.

Bij veel mensen gaat het licht aan en daagt het inzicht van wat werkelijk is. Ook menen veel mensen ‘er al te zijn’ met alle misverstanden van dien. Het fijne van dit boek is dat het het proces beschrijft wat na een dergelijk ontwaken plaatsvindt. Adyashanti noemt het een eerste bevrijding, waarna zich een heel proces ontvouwt wat uiteindelijk kan leiden tot een volledige bevrijding. Juist als dit eerste ontwaken plaatsvindt dient er nog zoveel uitgezuiverd te worden en helder gezien te worden. Dat ontwaken nog geen verlichting is wordt duidelijk gemaakt in dit boek.

Ik raad eenieder met klem aan dit boek te lezen. Enerzijds kan het je herkenning geven over de staat van zijn die op dit moment in je aanwezig is en anderzijds laat het je zien hoe je scherp kunt blijven en oplettend, zodat het ego niet opnieuw weer via de achterdeur binnenkomt. De zuiverheid in Adyashanti’s eigen zelfonderzoek lees je hier terug en is een directe uitnodiging aan jou om ook door te blijven gaan, en dieper en dieper af te dalen in wat werkelijk is. Het boek laat zien hoe er niets van je wereld overblijft en dat uiteindelijk ook ‘jij die deze wereld ervaart’ zal verdwijnen.

Helaas zijn er weinig boeken die het proces na ontwaken beschrijven. Hierdoor ontstaan veel misverstanden over wat bevrijding nu eigenlijk is en veel valse claims van verlichting. Om deze misleidingen te voorkomen, raad ik je aan de aanreikingen van Adyashanti ter harte te nemen.

Het boek is als hardcover editie uitgegeven:

ISBN: 9789077228869 | Uitgeverij: Samsara | Hardcover: 232 pagina’s

Zeven wegen naar hart en geest

Het wezen van spiritualiteit – de zeven wegen naar hart en geest – van Roger Walsh neemt een bijzondere plek in, in de lange rij boeken die er geschreven zijn over bewustwording. Het is ons een raadsel waarom dit boek geen bestseller is geworden, want het is één van de duidelijkste naslagwerken en meest uitnodigende leerwerken voor de spiritueel zoeker. Verwar deze schrijver overigens niet met zijn naamgenoot Neal Donald… dit boek is van een totaal andere orde en heeft een gedegen gefundeerde studie ten grondslag.

Het boek staat niet alleen vol met wijsheden, maar zet je ook vooral aan om zelf aan de slag te gaan, en kwaliteiten als onbaatzuchtigheid, helderheid en mededogen in jezelf wakker te laten worden en tot uiting te laten komen in het dagelijks leven. Het unieke aan dit naslagwerk is dat het de kern heeft weten te vangen van de grote verschillende wereldreligies en tradities en verwoord dat wat deze met elkaar gemeen hebben. Daarmee zijn de aanreikingen in dit boek geschikt voor iedere spiritueel zoeker, om het even welke achtergrond of opvoeding deze heeft gehad. Het boek is niet aan een enkele traditie gebonden.

‘Het wezen van spiritualiteit’ is opgebouwd rondom zeven basistoepassingen, uitgewerkt in 35 hoofdstukken, waarin nauwgezet de essentie gegeven wordt over wat een spirituele ontwikkeling behelst. En daarbij is niets vergeten…. bovendien is ieder hoofdstuk voorzien van oefeningen die je zelf kunt doen, om deze hogere wijsheid te integreren.

“Dit boek is mijn eerste echte spirituele leerboek geweest. Elk hoofdstuk werd door mij en mijn mede-studenten nauwgezet doorgenomen en alinea na alinea ontleed en beschouwd. In mijn meditaties heb ik diep gecontempleerd op de wijsheden en ruim twee jaar lang heb ik iedere week een andere oefening uit het boek consequent uitgevoerd en toegepast in het dagelijkse. Het heeft een compleet ander mens van me gemaakt en me een basis gegeven waar ik later in mijn leven steeds weer op terug kon vallen”
– Emilia Hollander

Het boek is oorspronkelijk uitgegeven met een gele voorzijde. In 2008 is er een herdruk van verschenen en is de cover vernieuwd naar een oranje zonsondergang.

Het boek is nog nieuw verkrijgbaar, en meestal ook tweedehands.


ISBN: 9789028422322 | Uitgeverij: Wereldbibliotheek | Softcover: 315 pagina’s

Verlichting… een innerlijke revolutie

Er lijkt een trend gaande in het Westen, dat zodra er een inzicht van de werkelijkheid is ervaren, er al aanspraak gemaakt kan worden op verlichting, ofwel zelfrealisatie. Dat hiermee de deur dichtgegooid wordt naar een diepere uiteindelijke totale realisatie, is jammer genoeg niet altijd meteen duidelijk. De verworven staat is zo vervullend en zaligmakend, dat deze ogenblikkelijk geclaimd wordt als zijnde verlichting, als een nieuwe staat van zijn, zonder opmerkzaam te zijn van het feit dat er zo een nieuwe identiteit geboren is.

Het is niet voor niets dat de oude tradities je aanraadden om na het moment van realisatie er een aantal jaren niet over te spreken en deze voor jezelf te houden. Indien mogelijk kun je deze periode in afzondering doorbrengen. Wees stil, en weet dat spreken over dat wat nog niet volledig geïntegreerd is en uitgezuiverd is, de kiem van een nieuwe identificatie in zich draagt. Zelfrealisatie is het einde van iedere identificatie, dus ook van die met de ´gerealiseerde staat´. In volledige verlichting is de persoon geheel verdwenen en daarmee ook dat wat behoefte heeft het uit te drukken.

Adyashanti is één van de weinige leraren die regelmatig duidelijkheid geeft over het proces dat ná het eerste ontwaken plaatsvindt. Hieronder tref je een mooi fragment aan, wat we tegenkwamen in het boekje De weg van bevrijding.

Fragment:
wegvanbevrijdingDe verlichting waarvan ik spreek is niet slechts een realisatie, niet alleen maar de ontdekking van je ware natuur. Dat is slechts het begin – de ingang tot een innerlijke revolutie. Realisatie garandeert deze revolutie niet; ze maakt die slechts mogelijk.

Wat is deze innerlijke revolutie? Om te beginnen is revolutie niet statisch; het is een actieve, aanhoudende en doorgaande beweging. Je kunt die revolutie niet verwerven of in een conceptueel model gieten. Er is ook geen pad naar deze innerlijke revolutie, want ze is voorspelbaar noch beheersbaar en leeft een heel eigen leven. Deze revolutie is een breuk met de oude, terugkerende, dode structuren van denken en waarnemen waarin de mensheid zich gevangen vindt. Realisatie van de uiteindelijke werkelijkheid is een onmiddellijke en plotselinge existentiële bewustwording van je ware aard. die de deur opent naar de mogelijkheid van een innerlijke revolutie. Een dergelijke revolutie vereist een voortdurend uithollen van de oude structuren van bewustzijn en de geboorte van een levendige en soepele intelligentie. Deze intelligentie herstructureert je ganse wezen, lichaam, geest en waarneming. Deze intelligentie snijdt de geest los van zijn oude structuren, die hun oorsprong hebben in het totale menselijke bewustzijn. Als men niet bevrijd kan worden van de oude geconditioneerde structuren van het menselijke bewustzijn, dan bevindt men zich nog steeds in een gevangenis.

Als je je bewust bent geworden van je ware aard zegt dat nog niet per se dat er een doorgaande revolutie zal plaatsvinden in hoe je waarneemt, handelt en reageert op het leven. Het moment van verlichting laat ons zien wat uiteindelijk waar en echt is; ook openbaart het dat het leven vanuit een onverdeelde en ongeconditioneerde staat van zijn nog beter geleefd kan worden. Maar het moment van verlichting garandeert deze grotere mogelijkheid niet, zoals velen die spirituele verlichting hebben kunnen ervaren kunnen beamen. Bewustwording opent een deur in jezelf naar een diepgaande innerlijke revolutie, maar garandeert geenszins dat ze zal plaatsvinden. Of het plaatsvindt of niet hangt van veel factoren af, maar geen factor is belangrijker en essentiëler fan een oprechte en ondubbelzinnige intentie om boven alles tot waarheid te komen. Van dit serieuze voornemen waarheid te vinden hangt iedere spirituele groei uiteindelijk af, vooral wanneer ze alle persoonlijke voorkeuren, oogmerken en doelen overstijgt.

Deze innerlijke revolutie is het ontwaken van intelligentie die niet voortkomt uit het denken, maar uit een innerlijke stille geest; alleen die heeft het vermogen alle oude structuren van iemands bewustzijn uit te roeien. Als deze structuren niet uitgeroeid worden, zal er geen sprake zijn van creatief denken, handelen en reageren. Als er geen innerlijke revolutie plaatsvindt, kan er niets nieuws en origineels tot bloei komen. Alleen het oude, herhaalde, geconditioneerde zal bloeien bij afwezigheid van deze revolutie. Ons potentieel is iets dat alleen tot bloei kan komen wanneer we niet langer gevangen zijn in de invloed en beperkingen van het bekende, Boven het rijk van de geest en de beperkingen van het geconditioneerde bewustzijn van de mensheid uit ligt wat heilig genoemd kan worden. En het is uit het gewijde dat een nieuw en soepel bewustzijn wordt geboren, dat het oude uitveegt en de bloei van een levende en onverdeelde uiting van zijn tot stand brengt. Een dergelijke uiting is persoonlijk noch onpersoonlijk, spiritueel noch werelds, maar is de stroom en bloei van het bestaan voorbij iedere notie van zelf.

Laten we dus goed begrijpen dat de werkelijkheid ons hele begrip van de werkelijkheid overstijgt. Werkelijkheid is niet christelijk, hindoeïstisch, joods, non-duaal of boeddhistisch. We moeten leren dat er meer werkelijkheid en heiligheid zit in een grasspriet dan in al onze gedachten en ideeën over werkelijkheid. Wanneer we waarnemen vanuit een onverdeeld bewustzijn, zullen we het sacrale in elke levensuiting vinden. We zullen het vinden in ons theekopje, in de herfstbries, in het poetsen van onze tanden, in elk moment van leven en sterven. Daarom moeten we de hele verzameling geconditioneerd denken achter ons laten en ons laten leiden door de innerlijke draad van stilte en intuïtief gewaarzijn, voorbij waar alle paden eindigen, naar dat heilige oord waarheen we onschuldig gaan of helemaal niet, niet eenmaal maar voortdurend.

Iemand moet bereid zijn alleen te staan – in het onbekende, met geen enkele referentie aan het bekende, het verleden of welke conditionering dan ook. Men moet staan waar niemand ooit tevoren gestaan heeft, in volkomen naaktheid, onschuld en nederigheid. Men moet in dat donkere licht staan, in die grondeloze omhelzing, onwankelbaar en trouw aan de werkelijkheid voorbij elk zelf, niet slechts voor een ogenblik, maar voor altijd, zonder einde; want dan wordt dat wat heilig, onverdeeld en heel is in het bewustzijn geboren en begint zich te uiten. Die uiting is de redding van het geheel. Het is de activiteit van een innerlijke revolutie die is neergedaald in tijd en ruimte.

– uit De weg van Bevrijding van Adyashanti