Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Zininzijn Boeken is onderdeel van Vorm en Leegte te Zevenhuizen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Vorm en Leegte. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk zijn bevestigd door Vorm en Leegte.

Op aankopen en leveringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST BIJ BESTELLING VAN ARTIKELEN
Zodra de bestelling is geplaatst, is er een bindende overeenkomst gesloten m.b.t. de producten in de winkelwagen. Je ontvangt een bevestigingsbericht van de door jou geplaatste bestelling per email. Op de website is deze na te zien als je een klantaccount hebt aangemaakt.

HERROEPINGSRECHT ARTIKELEN
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kun je de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kan schriftelijk (een email bericht is voldoende). Vervolgens dien je de producten retour te zenden binnen de gestelde termijn aan:
Vorm en Leegte, t.a.v. Zininzijn Boeken, Zandwijk 4, 9354 VJ Zevenhuizen

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, of in geval de verzegeling verbroken is, dan wordt daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. Je kunt dit voorkomen, door de producten te bekijken zoals je dat in de winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.

Cd’s, dvd´s en andere media worden uitsluitend teruggenomen indien de verzegeling nog intact is. Van retourzending uitgesloten:

* Artikelen waarvan de verzegeling is verbroken.
* Artikelen die speciaal op maat vervaardigd zijn.

TERUGBETALING BIJ RETOUR GESTUURDE ARTIKELEN
De kosten van het retourzenden zijn voor de koper zelf.
Zodra het artikel door ons in goede orde is ontvangen, wordt het volledige aankoopbedrag meteen teruggestort. Je kan de terugbetaling in het algemeen binnen 2 werkdagen op je rekening verwachten.

Indien een artikel niet in de oorspronkelijke staat terug is ontvangen, zullen we contact met je opnemen om tot een overeenstemming te komen.

GARANTIEBEPALING
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van een gebrek het artikel eerst omruilen. Als een artikel niet kan worden omgeruild of het nieuwe exemplaar vertoont eveneens gebreken, kun je de artikelen retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde garantietermijn. Het is ook mogelijk dat je de artikelen behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Op afgeprijsde – en tweedehands artikelen wordt geen garantie gegeven.

AANBIEDER
Zininzijn Boeken, Zandwijk 4, 9354 VJ Zevenhuizen
Contactpersoon: EM Hollander, 0594-631159

TOEPASSELIJK RECHT
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.